Smart RGB Lempa


#1

Fab Lab sukūrėme Smart Lempa. Lempa, kuri suplojus įsijungia ir išsijungia, taip pat ji reaguoja į temperatūrą. Galima keisti šviesas ir jų mirksėjimo dažnį. Pradinis sumanymas buvo sukurti į plojimą reaguojančią lempą ir mums tai pavyko.

Komponentų sąrašas:
Arduino Pro micro
Temperatūros jutiklis
Mikrofonas
Breadboard
RGB led
Potenciometras B20K
Rezistoriai 330kOmh
Laidai
Fanera lempos korpusui
Pleksiglasas lempos šviečiančiai daliai

Pirmiausia susiprojektavau lempos korpusą, štai pjovimo failas:
lempos%20korpusas

Tada sujungiau visus gautus komponentus su Breadboard:

Tuomet parašiau Arduino programą:

#include "dht.h"
#define dht_apin A1 // Analog Pin sensor is connected to
 
dht DHT;

boolean turnedOn = false;

  void setup(){
 
 Serial.begin(9600);
 delay(500);//Delay to let system boot
 Serial.println("DHT11 Humidity & temperature Sensor\n\n");
 delay(1000);//Wait before accessing Sensor

 pinMode(2, OUTPUT);
 pinMode(3, OUTPUT);
 pinMode(4, OUTPUT);
 pinMode(5, INPUT);
 
}
 
void loop(){
  int sensor = analogRead(A2);
  
  DHT.read11(dht_apin);
  
  Serial.print("Current humidity = ");
  Serial.print(DHT.humidity);
  Serial.print("% ");
  Serial.print("temperature = ");
  Serial.print(DHT.temperature); 
  Serial.println("C ");
  Serial.println(sensor);
  delay(10);

  boolean val = digitalRead(5);
  Serial.println (val);
  // when the sensor detects a signal above the threshold value, LED flashes
  if (val==HIGH) {
   turnedOn = !turnedOn;
  }
  if (turnedOn == true) {
   if(sensor <= 341 && DHT.temperature < 31) {
    digitalWrite(2, HIGH);
    digitalWrite(3, HIGH);  
    digitalWrite(4, LOW);
   }
   if(sensor <= 341 && DHT.temperature > 29) {
    digitalWrite(2, LOW);
    digitalWrite(3, HIGH);  
    digitalWrite(4, HIGH); 
   }
   if(sensor <= 341 && DHT.temperature >= 29 && DHT.temperature <= 31) {
    digitalWrite(2, HIGH);
    digitalWrite(3, LOW);  
    digitalWrite(4, HIGH);
   }
   if(sensor > 341 && sensor <= 682 && DHT.temperature < 31) {
    digitalWrite(2, HIGH);
    digitalWrite(3, HIGH);  
    digitalWrite(4, LOW);
    delay(500);
    digitalWrite(2, HIGH);
    digitalWrite(3, HIGH);  
    digitalWrite(4, HIGH);
    delay(500); 
   }
   if(sensor > 341 && sensor <= 682 && DHT.temperature > 29) {
    digitalWrite(2, LOW);
    digitalWrite(3, HIGH);  
    digitalWrite(4, HIGH); 
    delay(500);
    digitalWrite(2, HIGH);
    digitalWrite(3, HIGH);  
    digitalWrite(4, HIGH); 
    delay(500);
   }
   if(sensor > 341 && sensor <= 682 && DHT.temperature >= 29 && DHT.temperature <= 31) {
    digitalWrite(2, HIGH);
    digitalWrite(3, LOW);  
    digitalWrite(4, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(2, HIGH);
    digitalWrite(3, HIGH);  
    digitalWrite(4, HIGH);
    delay(500); 
   }
   if(sensor > 682 && sensor < 1023 && DHT.temperature > 31) {
    digitalWrite(2, LOW);
    digitalWrite(3, HIGH);  
    digitalWrite(4, HIGH); 
    delay(100);
    digitalWrite(2, HIGH);
    digitalWrite(3, HIGH);  
    digitalWrite(4, HIGH); 
    delay(100);
   }
   if(sensor > 682 && sensor < 1023 && DHT.temperature < 29) {
    digitalWrite(2, HIGH);
    digitalWrite(3, HIGH);  
    digitalWrite(4, LOW);
    delay(100);
    digitalWrite(2, HIGH);
    digitalWrite(3, HIGH);  
    digitalWrite(4, HIGH);
    delay(100);
   }
    if(sensor > 682 && sensor < 1023 && DHT.temperature >= 29 && DHT.temperature <= 31) {
    digitalWrite(2, HIGH);
    digitalWrite(3, LOW);  
    digitalWrite(4, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(2, HIGH);
    digitalWrite(3, HIGH);  
    digitalWrite(4, HIGH);
    delay(100);
   }
   if(sensor >= 1023 && DHT.temperature > 31) {
    digitalWrite(2, LOW);
    digitalWrite(3, HIGH);  
    digitalWrite(4, HIGH); 
    delay(50);
    digitalWrite(2, HIGH);
    digitalWrite(3, HIGH);  
    digitalWrite(4, HIGH); 
    delay(50);
   }
   if(sensor >= 1023 && DHT.temperature < 29) {
    digitalWrite(2, HIGH);
    digitalWrite(3, HIGH);  
    digitalWrite(4, LOW);
    delay(50);
    digitalWrite(2, HIGH);
    digitalWrite(3, HIGH);  
    digitalWrite(4, HIGH);
    delay(50);
   }
   if(sensor >= 1023 && DHT.temperature >= 29 && DHT.temperature <= 31) {
    digitalWrite(2, HIGH);
    digitalWrite(3, LOW);  
    digitalWrite(4, HIGH);
    delay(50);
    digitalWrite(2, HIGH);
    digitalWrite(3, HIGH);  
    digitalWrite(4, HIGH);
    delay(50);
   }
  }
  if (turnedOn == false) {
    digitalWrite(2, HIGH);
    digitalWrite(3, HIGH);  
    digitalWrite(4, HIGH);
  }
}

Ir štai galutinis produktas:


Konkursas #2019 - Mokyklos Maker Faire