Laser Security System


#1

Ši lazerių apsaugos sistema buvo daryta fotonikos projektui.


Komponentų sąrašas:
Arduino Uno
Buzzer (Skambutis)
Fotorezistorius
Mygtukas
10KΩ rezistorius
Lazeris 1mW
Difrakcinė gardelė(išskaido lazerio spindulį į tris atskirus spindulius)
9v baterija
PlexiGlass veidrodis
Plexiglass veidrodėlių dydis (3cm * 3 cm)
Elektronikos komponentų schema:

Arduino programinis kodas:
`const int buzzer = 7;
const int laser = 5;;
const int photoResistor = A0;
void setup () {

pinMode(buzzer, OUTPUT);
pinMode(laser, OUTPUT);
pinMode(photoResistor, INPUT);

}

void loop() {
digitalWrite(laser,HIGH);
int prv = analogRead(photoResistor);//prv=photoResistorValue
if (prv <= 400) { // fotorezistorius gauna mažą apšvietą
tone(buzzer, 100);
delay(100000);
}
else {
tone(buzzer, 0);
}

} `


Konkursas #2019 - Mokyklos Maker Faire