ESP8266 sensorius temperatūrai, drėgmei ir slėgiui stebėti - v0.1

#1

Iš turimų Aliexpress komponentų greitu būdu sujungiau kelis sensorius. Padėjau rūsy ir bute. Čia surašau kaip viską dariau.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.olab.lt/esp8266-sensorius-v01/
0 Likes