CNC 6040 ir JP-3163B - pirmas bandymas

cnc

#1

Ebay įsigijau CNC 6040 stakles su tikslu elektroniką perdaryti - valdymo plokštę pakeisti į Smoothieboard kloną MKS SBASE V1.3. Tikėjausi, kad kiniečio komplektuojamas kontroleris bus kartu su draiveriais, analogiškais TB6600 - tada konversija paprasta, bet...


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.olab.lt/reverse-engineering-cnc-6090/