Apie kategoriją Pagalba


#1

Šioje kategorijoje sprendžiami techniniai klausimai

Temos pavadinime - įrenginio modelis ir trumpas problemos pavadinimas

Klausimą turi sudaryti 3 dalys

  • Problema - išsamus problemos aprašymas
  • Ką bandyta daryti savarankiškai, kad išspręsti problemą
  • Papildoma informacija, kuri gali padėti ieškant sprendimo