OpenPnP - Up&Bottom Vision testas #1

OpenPnP - Up&Bottom Vision testas #1

Filmuke užfiksuotas pirmas kamerų ir išmėtytų komponentų surinkimo testas. Viršutinė kamera suranda komponentus, paskaičiuoja preliminarų pasukimo kampą, tada čiuptuvu komponentą nuneša apatinei kamerai - patikslina pasukimo kampą ir centro poziciją, padeda į vietą.

op
bv_result_8832257954225605141

Progresas

 • Rėmas ir žingniniai varikliai patikrinti ir sukalibruoti
 • Sumontuotos dvi kameros video analitikai
 • Oro siurblys pakabintas ant vibraciją sugeriančių padukų
 • Sujungti ir patikrinti oro vožtuvai
 • Sudėliota minimali video analitikos logika komponentų detektavimui ir kampo perskaičiavimui

Planas

 • Sumažinti viršutinės kameros matymo kampą - nesimato 0402 varžų
 • Padidinti apatinės kameros matymo kampą - didesni komponentai (MCU) netelpa vaizde
 • Sumontuoti šviesos diodus viršutinei kamerai
 • Surinkti antrą čiuptuvą
 • Surasti tylų oro siurblį/padaryti garso izoliaciją - su dabartiniu dirbti sunku :)
 • Parinkti slėgio/vakuumo daviklius - pagal slėgio pasikeitimą galima nustatyti sėkmingą komponento paėmimą
 • Parinkti vakuumo talpą ir siurblį įjunginėti tik kai vakuumo lygis pasiekia tam tikrą ribą